toilet

Kỹ thuật điều khiển

Tất cả thảo luận về kỹ thuật điều khiển trong Cơ điện tử

 1. Lý thuyết điều khiển tự động

  Thảo luận, thuật toán, mô phỏng trong điều khiển tự động
  Đề tài thảo luận:
  64
  |
  Bài viết:
  240
  RSS
 2. Hệ thống điều khiển tự động

  Đề tài thảo luận:
  273
  |
  Bài viết:
  1,387
  RSS
 3. Điều khiển số ứng dụng Computer

  Matlab, Labview, LabwindowCVI, MeasurementStudio, etc...
  Đề tài thảo luận:
  333
  |
  Bài viết:
  1,665
  RSS
 4. Cảm biến - Cơ cấu chấp hành

  Trao đổi, thảo luận về cảm biến, sensor
  Đề tài thảo luận:
  134
  |
  Bài viết:
  989
  RSS