toilet

Kỹ thuật điều khiển

Tất cả thảo luận về kỹ thuật điều khiển trong Cơ điện tử

 1. Lý thuyết điều khiển tự động

  Thảo luận, thuật toán, mô phỏng trong điều khiển tự động
  Đề tài thảo luận:
  62
  |
  Bài viết:
  238
  RSS
 2. Hệ thống điều khiển tự động

  Đề tài thảo luận:
  270
  |
  Bài viết:
  1,382
  RSS
 3. Điều khiển số ứng dụng Computer

  Matlab, Labview, LabwindowCVI, MeasurementStudio, etc...
  Đề tài thảo luận:
  329
  |
  Bài viết:
  1,660
  huunho Mới nhất: Tìm ví dụ mẫu trong labview 2014 huunho , 21/4/17 lúc 07:45
  RSS
 4. Cảm biến - Cơ cấu chấp hành

  Trao đổi, thảo luận về cảm biến, sensor
  Đề tài thảo luận:
  134
  |
  Bài viết:
  987
  RSS