toilet

Kênh Download

Xem tất cả Chia sẻ đáng chú ý

 1. Hướng dẫn lập trình Visual Basic 6.0 (VB 6.0)

  Hướng dẫn lập trình Visual Basic 6.0 (VB 6.0)
 2. đo nhiệt độ sử dụng lm 35 + pic16f877a hiển thị lcd16x02

  gồm code c, mô phỏng, mạch nguyên lí atium
 3. Đồ án động cơ điện 1 chiều giao tiếp PC

  Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều hai vùng tốc độ có đảo chiều bằng máy vi tính
 4. Tổng Hợp 125 Mạch Điện Ứng Dụng Hay

  Tổng hợp rất nhiều mạch điện ứng dụng hay, đơn giản và dễ làm !
 5. 450 bài tập C/ C++ từ cơ bản đến nâng cao

  Hệ thống bài tập từ cơ bản đến nâng cao khá hay về C và C++
 1. vn02634915

  Bản vẽ chế tạo hộp giảm tốc bánh răng đồng trục

  hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng đồng trục
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  16
  Updated:
  28/11/16
 2. tuananh123
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  23
  Updated:
  31/10/16
 3. Minh_Long
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  31/10/16
 4. tuananh123

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  10
  Updated:
  8/10/16
 5. tuananh123

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  5
  Updated:
  8/10/16
 6. tuananh123

  tự chế máy tính PIC16F873 »Lập t...thiết bị tự chế trên vi điều khiển PIC

  tự chế máy tính PIC16F873 »Lập t...thiết bị tự chế trên vi điều khiển PIC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  17
  Updated:
  8/10/16
 7. tuananh123

  PIC16F628A PIC

  Báo động an ninh trên PIC16F628A »Lập t...ị vi điều khiển trên vi điều khiển PIC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  12
  Updated:
  8/10/16
 8. tuananh123

  mạch Chạm RGB- chuyển đổi _các thiết bị lập trình trên vi điều khiển PIC

  mạch Chạm RGB- chuyển đổi _các thiết bị lập trình trên vi điều khiển PIC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  4
  Updated:
  8/10/16
 9. tuananh123

  mạch cảm biến chuyển động trên Một cảm biến chuyển động trong PIC12f625-vi đ... _lập trình thiết bị

  mạch cảm biến chuyển động trên Một cảm biến chuyển động trong PIC12f625-vi đ... _lập trình thiết bị
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  15
  Updated:
  8/10/16
 10. hvt000

  Điều khiển từ xa quạt bằng bất kỳ remote TV

  Điều khiển từ xa quạt bằng bất kỳ remote TV
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  68
  Updated:
  27/9/16