toilet

Kênh Download

Xem tất cả Chia sẻ đáng chú ý

 1. 450 bài tập C/ C++ từ cơ bản đến nâng cao

  Hệ thống bài tập từ cơ bản đến nâng cao khá hay về C và C++
 2. Điều khiển xe từ xa dùng android

  điều khiển tới. lùi, quay phải, quay trái bằng phần mềm android trên smartphone
 3. Tổng Hợp 125 Mạch Điện Ứng Dụng Hay

  Tổng hợp rất nhiều mạch điện ứng dụng hay, đơn giản và dễ làm !
 4. Debug it! - Cẩm nang gỡ rối lập trình

  Debug it, cẩm nang gỡ rối.
 5. Vẽ đồ chơi thục bida + mô phỏng quỹ đạo, vận tốc, vết = SOLIDWORKS + gia công mastercam.

  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Phù hợp với những ai muốn mô phỏng trong SW
 1. vn02634915

  Bản vẽ chế tạo hộp giảm tốc bánh răng đồng trục

  hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng đồng trục
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  20
  Updated:
  28/11/16
 2. tuananh123
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  29
  Updated:
  31/10/16
 3. Minh_Long
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  31/10/16
 4. tuananh123

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  13
  Updated:
  8/10/16
 5. tuananh123

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  7
  Updated:
  8/10/16
 6. tuananh123

  tự chế máy tính PIC16F873 »Lập t...thiết bị tự chế trên vi điều khiển PIC

  tự chế máy tính PIC16F873 »Lập t...thiết bị tự chế trên vi điều khiển PIC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  23
  Updated:
  8/10/16
 7. tuananh123

  PIC16F628A PIC

  Báo động an ninh trên PIC16F628A »Lập t...ị vi điều khiển trên vi điều khiển PIC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  17
  Updated:
  8/10/16
 8. tuananh123

  mạch Chạm RGB- chuyển đổi _các thiết bị lập trình trên vi điều khiển PIC

  mạch Chạm RGB- chuyển đổi _các thiết bị lập trình trên vi điều khiển PIC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  9
  Updated:
  8/10/16
 9. tuananh123

  mạch cảm biến chuyển động trên Một cảm biến chuyển động trong PIC12f625-vi đ... _lập trình thiết bị

  mạch cảm biến chuyển động trên Một cảm biến chuyển động trong PIC12f625-vi đ... _lập trình thiết bị
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  19
  Updated:
  8/10/16
 10. hvt000

  Điều khiển từ xa quạt bằng bất kỳ remote TV

  Điều khiển từ xa quạt bằng bất kỳ remote TV
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  82
  Updated:
  27/9/16