Thư Viện Proteus tổng hợp library proteus 7.10 v4

thư viện tích hợp linh kiện tự tạo và tải về

 1. thư viện proteus 7.10

  thanh pl
  upload_2017-7-14_13-31-18.
 2. Linh kiện proteus tổng hợp và tự tạo

  thanh pl
  thư viện chứa nhiều linh kiện chứa 3d và một số linh kiện có khả năng mô phỏng được

  Images

  1. AT89S52.png