1. Xin chào Khách ! Ban quản trị sẽ tiến hành nâng cấp diễn đàn từ ngày 11/8/2017 Mọi truy cập có thể bị dán đoạn, mong bạn thông cảm!
  Dismiss Notice

Bãi giử xe tự động - PLC Rockwell 1.0

Chương trình bãi giử xe viết trên RSLogix500 và PLC SLC500

 1. cuongvcs
  Bãi giữ xe tự động viết trên PLC Rockwell SLC 500 và phần mềm RSLogix500 gồm các chức năng sau.
  - Chạy chế độ auto
  - Chạy chế độ manual
  - Tính toán số xe còn trống trong bãi và cho phép xe vào nếu còn chổ trống.
  - Lưu biển số xe (4 số)