PIC Truyen thong RS485 giao thuc MODBUS RTU 2014-04-12

PIC16F877A RS485 MODBUS RTU

  1. Tô Tần
    Với yêu cầu giao tiếp truyền dữ liệu với PLC Delta DVP SS2 trong dự án mình làm nên mình đã thiết kế ra bộ truyền thông RS485 qua giao thức MODBUS ( PLC Delta hỗ trợ giao thức này ), để ghi vào thanh ghi Data (D) của PLC, cũng có thể truyền thông qua biến tần có hộ trợ giao thức này. Ở đây một con PIC18F2550 làm Master và PLC làm slave. Trong Project mình chia sẽ Master vẫn là PIC18F2550 và 2 trạm Slave gồm 2 con PIC16F877A, file đính kèm lý thuyết, sơ đồ nguyên lý, code C, mô phỏng. Các bạn làm theo đảm bảo hoạt động. Có gì thắc mắc các bạn cứ liên hệ qua hộp thư của diễn đàn

    sim1. sim2.
    CDT Quoc, ngocthanha4, Trần Thanh5 others thích bài này.