Sách, tài liệu Debug it! - Cẩm nang gỡ rối lập trình 2014-05-08

Debug it, cẩm nang gỡ rối.

 1. dangsonbk
  Tiêu đề: Debug it!
  Ngôn ngữ: tiếng Anh.
  Nội dung: Một cuốn sách hữu ích cho những ai muốn cải thiện khả năng gỡ rối khi lập trình. Bạn sẽ hiểu rõ hơn cách tìm và sửa lỗi tận gốc thay vì bị động che lấp lỗi và cố gắng đưa chương trình về "đúng trong một số trường hợp".
  camnang.
  - Lời người upload - dangsonbk -

Recent Reviews

 1. BuiBachTuanAnh
  BuiBachTuanAnh
  5/5,
  Version: 2014-05-08
  Tài liệu này rất cần thiết cho các IT
  1. dangsonbk
   Author's Response
   Đọc xong mới biết trước giờ mình toàn fix bug kiểu lần mò, không có bài bản gì cả anh ạ. :D