Đồ án động cơ điện 1 chiều giao tiếp PC 1.0

Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều hai vùng tốc độ có đảo chiều bằng máy vi tính

 1. vinh_vt93
  Untitled.
  Các mạch như: mạch điều khiển, mạch động lực, mạch logic, mạch tổng quan được vẽ bằng card 2007 trong file card.rar
  Lý thuyết gồm
  Chương 1: đại cương về máy điện một chiều
  Chương 2: Tổng quan về bộ chỉnh lưu-mạch động lực
  Chương 3: tổng quan toàn bộ mạch điều khiển, mạch đo lường và các mạch điện tử khác
  Chương 4: hệ thống điều khiển số và mô phỏng hệ thống
  Chương 5: Giới thiệu và thiết kế card mở rộng