Đồ án đo nhiệt độ sử dụng lm 35 + pic16f877a hiển thị lcd16x02 2014-05-27

gồm code c, mô phỏng, mạch nguyên lí atium

  1. KingOfPisces
    [​IMG]
    1. 2. 3.
    dangky19 thích bài này.