Vẽ đồ chơi thục bida + mô phỏng quỹ đạo, vận tốc, vết = SOLIDWORKS + gia công mastercam. 2014-05-28

Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Phù hợp với những ai muốn mô phỏng trong SW

 1. tff
  Chúc mọi người học tốt. Một số ảnh của ebook hướng dẫn.
  Mục lục
  Untitled.
  Các chi tiết của bàn bi da
  d.
  Mô phỏng:
  f.
  e.
  Gia công:
  qq. kkk.
  vanlek5hauidovanhieu thích bài này.

Recent Reviews

 1. Aang
  Aang
  2/5,
  Version: 2014-05-28
  :(