Project Điện tử

Những chia sẻ liên quan đến Vi điều khiển như PIC, 8051, AVR, ARM ....

Bình chọn nhiều nhất

 1. Điều khiển I/O với 74165 và 74595 dainv
  Mạch điều khiển máy thổi chai lọ. Sản phẩm thương mại
  200 xu
 2. Đồ án Giao tiếp PIC16f877A với Module RFID hiện thị LCD ngocthanha4
  PIC 16F877A kết nối RFID Code+nguyên lý
 3. Trạm hàn nhiệt dùng ATtiny13 dainv
  Trạm hàn nhiệt dùng ATtiny13
 4. Đồ án Tổng hợp một số đồ án môn học hanguyen92205
  Tổng hợp một số đồ án môn học cho các bạn tham khảo
  500 xu
 5. Đồ án lịch vạn niên vinh_vt93
  Lịch vạn niên có hiển thị ngày âm

Xem tất cả Chia sẻ đáng chú ý

 1. Đồ án Điều khiển xe từ xa dùng android

  điều khiển tới. lùi, quay phải, quay trái bằng phần mềm android trên smartphone
 2. PIC đọc thẻ từ RFID

  PIC 16F877A giao đọc thẻ từ
 1. Chia sẻ được hiện thị từ tất cả các chuyên mục
 2. tuananh123

  RGB LED PWM điều khiển 2017-04-26

  RGB LED PWM điều khiển
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  68
  Updated:
  27/4/17
 3. tuananh123

  khóa kết hợp vi điều khiển pic16f628a 2017-04-26

  khóa kết hợp vi điều khiển pic16f628a
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  36
  Updated:
  27/4/17
 4. tuananh123

  KHÓA KẾT HỢP TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN 2017-04-26

  KHÓA KẾT HỢP TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  42
  Updated:
  27/4/17
 5. cuongvcs
  50,000 xu Purchase

  Bãi giử xe tự động - PLC Rockwell 1.0

  Chương trình bãi giử xe viết trên RSLogix500 và PLC SLC500
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  27/2/17
 6. cuongvcs
  5,000 xu Purchase

  Chương trình đèn giao thông sử dụng PLC Rockwell 1.0

  Chương trình đèn giao thông ở ngã tư viết trên PLC Rockwell SLC500
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  27/2/17
 7. tuananh123

  RGB đèn trên PIC12F629 _ 675 LED RGB

  RGB đèn trên PIC12F629 _ 675
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  45
  Updated:
  31/10/16
 8. Minh_Long
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  31/10/16
 9. tuananh123

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20 2016-10-01

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  19
  Updated:
  8/10/16
 10. tuananh123

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20 2016-10-01

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  13
  Updated:
  8/10/16
 11. tuananh123

  tự chế máy tính PIC16F873 »Lập t...thiết bị tự chế trên vi điều khiển PIC 2016-10-01

  tự chế máy tính PIC16F873 »Lập t...thiết bị tự chế trên vi điều khiển PIC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  40
  Updated:
  8/10/16