Tài liệu Cơ khí

Tài liệu Cơ khí

Xem tất cả Chia sẻ đáng chú ý

 1. bkc2vip
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  2
  Updated:
  19/5/16
 2. Dangmta
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  3
  Updated:
  25/12/15
 3. had1973

  Sách, tài liệu MÔ PHỎNG LY HỢP CƠ KHÍ CUỐI MÁY ỦI 2015-12-10

  Mô phỏng ly hợp chính máy ủi bằng phần mềm Autodes inventor
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  26
  Updated:
  12/12/15
 4. quocbao0911
  500 xu Purchase

  Sách, tài liệu Đồ án CTM. 2015-10-05

  Đồ án: Hệ thống dẫn động thùng trộn. DHBK
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  1
  Updated:
  26/10/15
 5. lamtug0411

  Sách, tài liệu Tài liệu Thiết kế xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Đại học Giao Thông Vận Tải 2014-08-23

  Tài liệu Thiết kế xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Đại học Giao Thông Vận Tải.
  4/5, 1 bình chọn
  Lượt Download:
  136
  Updated:
  26/8/14
 6. chuong_prof

  Sách, tài liệu Molding Technology 2014-07-31

  Understanding about structure of Plastic Injection Molding
  2.3333332538605/5, 3 votes
  Lượt Download:
  82
  Updated:
  2/8/14
 7. boybk2809

  Bài giảng nguyên lý máy 2014-05-16

  Bài giảng nguyên lý máy ĐHBKĐN
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  216
  Updated:
  16/5/14
 8. boybk2809
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  12
  Updated:
  15/5/14
 9. boybk2809

  Sách, tài liệu Bài tập Nguyên lí máy 1

  Bài tập cho môn nguyên lý máy
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  141
  Updated:
  15/5/14
 10. vannghia44

  Sách, tài liệu Bài tập Autocad 3D 2014-05-13

  Bài tập 3d Autocad cho các bạn thực hành
  5/5, 2 votes
  Lượt Download:
  281
  Updated:
  14/5/14