Giao tiếp LCD 16x2 trên KIT NUC220 của Nuvoton

Thảo luận trong 'Thùng Rác - Recyle Bin'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. xaxa9ztb

  xaxa9ztb Kỹ sư Staff Member

  Giao tiếp với LCD 16x2 có hai chế độ 4 bit và 8 bit.
  Chi tiết về LCD 16x2 thì các bác xem trên diễn đàn, có nhiều bài nói rất kĩ rồi
  Bài này mình viết theo chế độ 4bit giao tiếp GPIO của NUC220.
  Schematic
  Screenshot - 7_17_2014 , 6_48_33 PM.
  Thư viện lcd

  Mã:
  
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include "NUC200Series.h"
  #include "GPIO.h"
  #include "SYS.h"
  #ifndef _LCD_H
  #define _LCD_H
  #define CONTROL_PORT PE
  #define DATA_PORT PA
  #define RS_pin 15
  #define RW_pin 14
  #define E_pin 13
  #define D4_pin 0
  #define D5_pin 1
  #define D6_pin 2
  #define D7_pin 3
  #define LCD_RS_ON() PE15 = 1
  #define LCD_RS_OFF() PE15 = 0
  #define LCD_RW_ON() PE14 = 1 
  #define LCD_RW_OFF() PE14 = 0
  #define LCD_EN_ON() PE13 = 1 
  #define LCD_EN_OFF() PE13 = 0
  #define LCD_D4_ON() PA0 = 1
  #define LCD_D4_OFF() PA0 =0
  #define LCD_D5_ON() PA1 = 1
  #define LCD_D5_OFF() PA1 =0
  #define LCD_D6_ON() PA2 = 1
  #define LCD_D6_OFF() PA2 = 0
  #define LCD_D7_ON() PA3 =1
  #define LCD_D7_OFF() PA3 =0
  /************************************
             *  define some LCD command value    *
             ************************************/
            #define DoubleLine_4bits      0x28
            #define LCD_OFF                0x08
            #define LCD_ON                0x0C
            #define LCD_ON_Cursor          0x0E
            #define  LCD_ON_CursorBlink    0x0f
            #define LCD_line1             0x00
            #define LCD_line2             0x40
            #define LCD_line3             0x14
            #define LCD_line4             0x54
            #define LCD_Normal            0x06
            #define  LCD_BusyTime          400
  
  /*****************************************************/
            void LCD_Delay_ms(uint32_t time)
            {
                  while (time--)
                  {
                   SYS_SysTickDelay(1000);
                   }
            }
            //***************************************/
            void LCD_Delay_us(uint32_t time){
                SYS_SysTickDelay(time);
            }
  void LCD_PULSE()
  {
    LCD_EN_ON();
    LCD_Delay_us(1);
    LCD_EN_OFF();
  }
  
  
            void LCD_PutCmd ( unsigned char cx )
            {
  
            //RS and RW is low
              LCD_RS_OFF();
              LCD_RW_OFF();
  
            //high nible
              if( cx & 0x80) LCD_D7_ON();
              else  LCD_D7_OFF();
  
              if( cx & 0x40) LCD_D6_ON();
              else  LCD_D6_OFF();
  
              if( cx & 0x20) LCD_D5_ON();
              else  LCD_D5_OFF();
  
              if( cx & 0x10) LCD_D4_ON();
              else  LCD_D4_OFF();
            //pulse
              LCD_PULSE();
  
            //Low nible
              if( cx & 0x08) LCD_D7_ON();
              else  LCD_D7_OFF();
  
              if( cx & 0x04) LCD_D6_ON();
              else  LCD_D6_OFF();
  
              if( cx & 0x02) LCD_D5_ON();
              else  LCD_D5_OFF();
  
              if( cx & 0x01) LCD_D4_ON();
              else  LCD_D4_OFF();
            //pulse
              LCD_PULSE();
              LCD_Delay_us(LCD_BusyTime);
            }
            //**********************di chuyen den 1 vi tri**********************************
            void LCD_GotoXY(unsigned char row,unsigned char col)
            {
              uint8_t address;
                if(!row)
                  address = (0x80+col);
                else
                  address = (0xC0+col);
                LCD_Delay_ms(1);
                LCD_PutCmd(address);
                LCD_Delay_ms(5);
  
            }
            //*********************xoa lcd***********************************
            void LCD_Clear(){
              LCD_PutCmd(0x01);
              LCD_PutCmd(LCD_Normal);
              LCD_PutCmd(LCD_ON);
              LCD_GotoXY(1,1);
            }
  /*******************khoi tao lcd**************/
            void LCD_Init(void)
            {
  
             _GPIO_SET_PIN_MODE(CONTROL_PORT,(RS_pin|RW_pin|E_pin),GPIO_PMD_OUTPUT);
             _GPIO_SET_PIN_MODE(DATA_PORT,(D4_pin|D5_pin|D6_pin|D7_pin),GPIO_PMD_OUTPUT);
            //
              LCD_EN_OFF();
              LCD_RW_OFF();
              LCD_RS_OFF();
              LCD_D4_OFF();
              LCD_D5_OFF();
              LCD_D6_OFF();
              LCD_D7_OFF();
  
            //******finish initial IO pin. Now Init LCD
  
            //03.wait for LCD_Power Stable
              LCD_Delay_ms(50);
  
            //04.LCD 4bit interface init routine
            //data port is 0x3~H , and RS,EN,RW hold at low level
  
              LCD_RS_OFF();
              LCD_RW_OFF();
              LCD_D4_ON();
              LCD_D5_ON();
  
            //pulse1
                LCD_PULSE();
                LCD_Delay_ms(6);
            //pulse2
                LCD_PULSE();
                LCD_Delay_us(LCD_BusyTime);
            //pulse3
               LCD_PULSE();
                LCD_Delay_us(LCD_BusyTime);
  
            //Init LCD 4bit Interface (0x2~)
                LCD_D4_OFF();
                LCD_D5_ON();
                LCD_D6_OFF();
               LCD_D7_OFF();
            //pulse
               LCD_PULSE();
                LCD_Delay_us(LCD_BusyTime);
  
            //init mode 4bit 2line
              LCD_PutCmd(DoubleLine_4bits);
             LCD_PutCmd(LCD_Normal);
              LCD_PutCmd(LCD_ON);
              LCD_Clear();
            }
            /******************in 1 ky tu ra man hinh*************************/
            void LCD_PutC(unsigned char cx ){
  
            //RS is high and RW is low
             LCD_RS_ON();
             LCD_RW_OFF();
  
            //high nible
             if( cx & 0x80) LCD_D7_ON();
             else  LCD_D7_OFF();
  
             if( cx & 0x40) LCD_D6_ON();
             else  LCD_D6_OFF();
  
             if( cx & 0x20) LCD_D5_ON();
             else  LCD_D5_OFF();
  
             if( cx & 0x10) LCD_D4_ON();
             else  LCD_D4_OFF();
            //pulse
             LCD_PULSE();
            //Low nible
             if( cx & 0x08) LCD_D7_ON();
             else  LCD_D7_OFF();
  
             if( cx & 0x04) LCD_D6_ON();
             else  LCD_D6_OFF();
  
             if( cx & 0x02) LCD_D5_ON();
             else  LCD_D5_OFF();
  
             if( cx & 0x01) LCD_D4_ON();
             else  LCD_D4_OFF();
            //pulse
             LCD_PULSE();
             LCD_Delay_us(LCD_BusyTime);
            }
            //***********************************************************
            void LCD_PutS(unsigned char * str)
            {
             unsigned int i=0;
               while ( *(str+i) !=0)
               {
                 LCD_PutC(*(str+i));
                 i++;
               }
            }
            /**************in 1 so co do dai toi da 10 ki tu*****************/
            void LCD_PutInt(int val,unsigned int field_length)
            {
            
           
             char str[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
               int i=9,j=0;
               while(val)
               {
               str[i]=val%10;
               val=val/10;
               i--;
               }
               if(field_length==-1)
                 while(str[j]==0) j++;
               else
                 j=10-field_length;
  
               if(val<0) LCD_PutC('-');
               for(i=j;i<10;i++)
               {
               LCD_PutC(48+str[i]);
               }
            }
            #endif
  
  
  Video
   
  Last edited: 17/7/14
  chandiendaotruongpro thích bài này.
 2. thangbt

  thangbt Học sinh phổ thông

  cái này hay đấy!
   
 3. xaxa9ztb

  xaxa9ztb Kỹ sư Staff Member

  kimtinh mình screenshot từ thư viện chuẩn. mấy con nuvoton khác đời nhau thì cú pháp trong thư viện chuẩn nó lại khai báo khác 1 chút.
  Screenshot - 6_12_2014 , 1_27_50 PM.
   
  kimtinh thích bài này.
 4. kimtinh

  kimtinh Sinh viên cao đẳng

  Dòng này hay đấy ... Cú pháp như này thì tiện cho mình sử dụng... Mình cũng đang tìm xây dựng thư viên LCD cho dòng Nano100 nhưng mình muốn giao tiếp chế độ 4bit và các chân mình có thể kết nối với chip là bất kỳ IO nào có thể khong nhất thiết cùng 1 cổng khi dùng chỉ khai báo lại 7 chân với LCD. Để tiện cho việc tận dụng các IO khi làm mạch. Có gì bạn chỉ bảo thêm xaxa9ztb
  BQT: Lần sau bạn còn viết không dấu thì Delete forever.
   
  Last edited by a moderator: 12/6/14
 5. daotruongpro

  daotruongpro http://vtechpro.vn Staff Member

  Chú Test chạy ngọn chưa :)
   
  xaxa9ztb thích bài này.
 6. xaxa9ztb

  xaxa9ztb Kỹ sư Staff Member

  nó cũng có nhược điểm là khi bên hãng ngta xây dựng thư viện chung họ không thống nhất cú pháp cho tất cả các dòng với nhau nên muốn tìm hiểu của nhau lại mất công đọc lại một chút
   
  kimtinh thích bài này.
 7. xaxa9ztb

  xaxa9ztb Kỹ sư Staff Member

  sắp ngon a ơi :D
   
  daotruongpro thích bài này.
 8. daotruongpro

  daotruongpro http://vtechpro.vn Staff Member

  Việc hãng xây dựng thư viện như vậy cũng hơi khó sử dụng, để mình thử góp ý với hãng xem sao :)
   
  kimtinhxaxa9ztb thích bài này.
 9. xaxa9ztb

  xaxa9ztb Kỹ sư Staff Member

  update...
   
 10. Bac Lee

  Bac Lee Học sinh phổ thông

  Em cũng đang bắt đầu học về dòng NU140 . Các anh có thể hướng dẫn tạo thư viện lcd cho em được không ạ. Anh nào có rồi thì share luôn thì tốt quá. Em cám ơn ạ :)
   

Chia sẻ trang này