bài tập matlap

Thảo luận trong 'Matlab'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. khanh1997

  khanh1997 Học sinh phổ thông

  tạo file.m thực hiện giải và biện luận nghiệm của phương trình a1x+b1y=c1 và a2x+b2y=c2 . hiện thị kết quả ra màn hình .
  mong mọi người giúp đỡ
   
 2. Quang Huylt

  Quang Huylt Học sinh phổ thông

  Em moi nhap mon Matlap moi nguoi giup em voi a. Em xin chan thanh cam on
  1. Viết chương trình thực hiện công việc sau:

  - Nhập vào một mảng các số nguyên với số phần tử lớn hơn 10.

  - Tính tổng các phần tử nhỏ hơn 12 và chia hết cho 3 có trong mảng đó.

  - In ra màn hình các số nguyên tố có trong mảng.

  - Sắp xếp mảng theo chiều tăng dần của các phần tử

  2. Viết chương trình thực hiện công việc sau:

  - Nhập vào một ma trận vuông các số nguyên với cấp của ma trận lớn hơn 3.

  -Tính tổng của các phần tử chia hết cho 3 và 11.

  - In ra màn hình các số nguyên tố có trong ma trận ra màn hình.

  - Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất có trong ma trận đó và in ra màn hình vị trí của chúng.

  - Sắp xếp ma trận theo chiều tăng dần của các phần tử trên hàng. In ma trận đã sắp xếp ra màn hình.

  - Tìm số dương nhỏ nhất có trong ma trận và in ra màn hình.

  3. Viết chương trình thực hiện công việc sau:

  - Nhập vào một mảng các số nguyên với số phần tử lớn hơn 10.

  - Tìm số âm lớn nhất có trong mảng và in ra màn hình.

  - In ra màn hình các số hoàn hảo có trong mảng.

  - Nhập vào một số x và xét xem số x có xuất hiện trong mảng hay không? Nếu có thì xuất hiện bao nhiêu lần.

  - Sắp xếp mảng đó theo chiều giảm dần. In mảng đã sắp xếp ra màn hình.

  4. Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  - Nhập dữ liệu cho ma trận.

  - In ra màn hình các số nguyên tố có trong ma trận vừa nhập.

  - Cho biết các vị trí của phần tử lớn nhất trong ma trận.

  - Sắp xếp các cột của ma trận theo thứ tự giảm dần.

  5. Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  - Nhập một ma trận vuông cấp n (3≤n≤10) các phần tử là số thực và nhập dữ liệu cho ma trận.

  - Cho biết phần tử nhỏ nhất trong ma trận và vị trí của nó.

  - Tạo một mảng n phần tử là trung bình cộng của các số dương trên mỗi dòng của ma trận.

  - Nhập một số, kiểm tra xem số có trong ma trận không? nếu có, thì ở những vị trí nào.

  - Sắp xếp các hàng của ma trận theo thứ tự hàng giảm dần.

  6. Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  - Nhập vào n (2<n<10) số nguyên dương.

  - Tìm số dương nhỏ nhất trong dãy.

  - In ra màn hình giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và vị trí của chúng.

  - Tính tổng các số nguyên tố có trong dãy số đó.

  7. Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  - Nhập một ma trận và in kết quả ra màn hình.

  - Kiểm tra xem trong ma trận có hai dòng nào giống nhau không? Nếu có thì chỉ ra là những dòng nào ?.

  - Sắp xếp ma trận theo chiều tăng trên mỗi cột.
   

Chia sẻ trang này