toilet

Lỗi Timer/counter 1

Thảo luận trong 'Họ AVR'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

Moderators: mta_cdt
 1. Đăng 31/1/13 #1

  Trung Thanh Học sinh phổ thông

  Số bài viết: 19
  Đã được thích: 5
  Chào mọi người ! Mình dùng timer/counter 1 để thử thực hiện bài toán đếm người đi vào 1 căn phòng ! theo lí thuyết TCNT1 tăng từ 0 đến 1 giá trị của OCRA1A thì sẽ thực hiện một (compare match-ngắt so sánh) xảy ra Sau khi set bit và cài đặt cho các thanh ghi và tham khảo hàm ngắt của codevioson 1 cách đầy đủ thì mình mô phỏng lại bằng protues ! Nhưng khi nhấn công tắc 5 lần (nói với chân T1 - lấy xung ngoài ngắt sườn âm) thì led 7 thanh vẫn chưa nhảy lên 1 ! Hy vọng được các sư huynh chỉ giáo ! New Bitmap Image.

  đây là code của mình !
  Mã:
  #include <mega8.h>
   
  #include <delay.h>
   
  unsigned char val=0;
   
  interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
   
  { val++;
   
  if(val==10)val=0;//gioi han bien val tu 0 den 9
   
  TCNT1=0;
   
  PORTB=val; //xuat gia tri ra PORTB
   
  }
   
  void main (void)
   
  {
   
  DDRB=0xff;//PORTB la output portb
   
  PORTB=0x00;
   
  TCNT1=0;
   
  TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS11);
   
  //xung nhip tu chan T1 canh xuong
   
  OCR1A=4; //gan gia tri can so sanh
   
  TIMSK=(1<OCIE1A);//cho phep ngat khi dem gia tri =4
   
  #asm ("sei") //set bit nay de ngat toan cuc
   
  while(1)
   
  {
   
  //do nothing
   
  }
   
  }
  #1
 2. Đăng 31/1/13 #2

  chúng Kỹ sư

  Số bài viết: 346
  Đã được thích: 350
  sai ở :
  TIMSK=(1<OCIE1A);
  Trung Thanh thích bài này.
  #2
 3. Đăng 31/1/13 #3

  NgoHungCuong http://ngohungcuong.com

  Số bài viết: 3,972
  Đã được thích: 9,076
  Yahoo Messenger
  Skype
  Facebook Profile
  Minh đang nghĩ là sao không dùng ngắt ngoài trong trường hợp này nhỉ?
  Trung Thanh thích bài này.
  #3
 4. Đăng 1/2/13 #4

  Trung Thanh Học sinh phổ thông

  Số bài viết: 19
  Đã được thích: 5
  Thanks anh ! em sửa lại và đã chạy ngon !
  #4
 5. Đăng 1/2/13 #5

  Trung Thanh Học sinh phổ thông

  Số bài viết: 19
  Đã được thích: 5
  Em đang đọc đến phần T/C1 thì có giới thiệu bài viết đếm sự kiện với T/C1(giả sử lắp với cảm biến cứ 5 người đi qua sẽ báo1 lần ) nên em lắp thay cảm biến bằng nút button ! ^^ ! Chủ yếu em muốn tìm hiểu kĩ về ngắt với Timer/counter ! Thanks anh
  #5
Moderators: mta_cdt

Chia sẻ trang này