Truyền nhận dữ liệu từ cảm biến thông qua Module thu phát RF UART C1101

Thảo luận trong 'Cảm biến - Cơ cấu chấp hành'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. Thanhjjjjj

  Thanhjjjjj Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  3/11/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Như tiêu đề, em đã lập trình code TX và RX cho 2 module nhưng số liệu truyền và nhận hoàn toàn khác nhau. Cảm biến pH đọc giá trị 410 và truyền đi nhưng khi nhận thì em nhận được -3339. Anh/ chị có thể giúp em khắc phục tình trạng này . Phía dưới là code TX- RX mà em đã đã lập trình. Cảm ơn anh/chị !

  Code truyền dữ liệu :

  //#include <LiquidCrystal.h>
  //LiquidCrystal lcd(9, 8, 4, 5, 6, 7);

  #define Offset 0
  #define SensorPin 0 //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0


  unsigned long int avgValue,avgADC; //Store the average value of the sensor feedback
  int sensornhiet =5;
  int led = 2;
  int led1 = 10;

  int buf[10],buf1[10],temp ;


  void setup()
  {
  pinMode(led,OUTPUT); /// DK DONG NGAT 4066
  pinMode(led1,OUTPUT); /// chan mode module RF
  digitalWrite(led1,HIGH);


  Serial.begin(9600);

  //lcd.begin(16, 2); // Dùng LCD 16, 2
  //lcd.print ( " Do pH " );
  //delay(1000);
  }
  void loop()
  {

  digitalWrite(led,HIGH);

  for(int i =0 ; i<300; i++)///// i =1000 là 3 phút
  {

  for(int i=0;i<10;i++) //Get 10 sample value from the sensor for smooth the value
  {
  buf=analogRead(SensorPin); ///////////// Ph /////////////
  delay(10);
  }

  for(int k=0;k<10;k++) //Get 10 sample value from the sensor for smooth the value
  {
  buf1[k]=analogRead(sensornhiet); /////////////// NHIET DO /////////////
  delay(10);
  }


  for(int i=0;i<9;i++) //sort the analog from small to large
  {
  for(int j=i+1;j<10;j++)
  {
  if(buf>buf[j])
  {
  temp=buf;
  buf=buf[j];
  buf[j]=temp;
  }
  }
  }
  ///////////////////////// pH //////////////////
  avgValue=0;
  for(int i=0;i<10;i++) //take the average value of 6 center sample
  avgValue+=buf;
  /////////////////////// NHIET DO ////////////////////
  avgADC=0;
  for(int m=0;m<10;m++) //take the average value of 6 center sample
  avgADC+=buf1[m];
  float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/10; //convert the analog into millivolt
  float phvalue; // mach lam he so 5.1 , module he so
  float vol = (phValue*100) ;
  // phvalue = phValue *2.5; //convert the millivolt into pH value
  int x = map(vol,243,299,400,1000); ////////// Ở 30 ĐỘ ( pH 4 = 3.95 , pH 10 = 10.05 ) ///// lệch voltage giữa 4 và 7 là 0.32 ///// vol :174, 239
  int y =x ;


  ///////////////////////////// ĐỌC NHIỆT ĐỘ /////////////////////////////////////

  float dienap = (float)avgADC*5.0/1024.0/10;
  float temp = dienap *100.0;


  Serial.println(y);
  delay(200);

  }

  }

  CODe nhận dữ liệu:


  #include <LiquidCrystal.h>
  LiquidCrystal lcd(9, 8, 4, 5, 6, 7);

  int data[2], val ;

  int led1 =10;

  void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led1,OUTPUT); /// chan mode module RF
  digitalWrite(led1,HIGH);

  lcd.begin(16, 2); // Dùng LCD 16, 2
  lcd.print ( " Do pH " );
  delay(1000);

  }

  void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (Serial.available())
  {
  data[0] = (int)Serial.read() - 48 ;
  data[1] = (int)Serial.read() - 48 ;
  data[2] = (int)Serial.read() - 48 ;

  val = ((data[0]*100) + (data[1]*10) + data[2]);  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0); //Thiết lập vị trí con trỏ
  lcd.print("pH: "); // In ra cái mình muốn ghi
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print(val);  }

  }
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này