Chia sẻ Các phím tắt trong AutoCAD 2D

Thảo luận trong 'AutoCAD'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. June

  June Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  1/8/12
  Bài viết:
  164
  Đã được thích:
  310
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Kỹ sư
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Align Al Sao, xoay và thay đổi tỉ lệ đối tượng định theo đường
  Arc A Vẽ cung tròn
  Arctext Arctext Định chữ theo cung tròn
  Area Aa Tính diện tích
  Array Ar Tạo mảng 1 đối tượng
  Attdef và DDattdef -At At Đặt thuộc tính cho khối (Block)
  Attdisp Attdisp Hiển thị thuộc tính
  Attedit và Ddatte -Ate Ate Soạn lại thuộc tính
  Attext và Ddattext Attext Ddattext Xuất thuộc tính ra file văn bản
  Base Base Định điểm chèn
  Bhatch Bh, H Tô vùng
  Blipmode Blipmode Chế độ dấu kiểm dạng (+)
  Block B Tạo khối
  Break Br Cắt đoạn thẳng giữa 2 điểm
  Chamfer Cha Vát 2 đường thẳng
  Change -Ch Thay đổi 1 số tính chất đối tượng
  Chprop và Ddchprop Ch Tính chất của đối tượng
  Circle C Vẽ đường tròn
  Clipit Clipit Khoanh vùng 1 đối tượng
  Copy Co, Cp Sao chép
  Copyclip Ctrl+C Sao chép Copy --> Paste
  Cutclip Ctrl+X Cắt Cut --> Paste
  Ddedit Ed Thay đổi dòng Text
  Ddim D Kích thước
  Ddmodify Mo Thay đổi tính chất đối tượng
  Ddselect Se Lựa chọn
  DdUCS Uc Thay đổi hệ trục
  DDvpoint Vp Thay đổi điểm nhìn
  Dimaligned Dal Ghi kích thước theo hướng đối tượng
  Dimangular Dan Ghi kích thước góc
  Dimbaseline Dba Đường kích thước chuẩn
  Dimcenter Dce Đánh dấu tâm 1 đường hay cung tròn
  Dimcontinue Dco Ghi kích thước liên tục
  Dimdiameter Ddi Ghi kích thước đường kính
  Dimedit Ded Thay đổi kích thước
  Dimlinear Dli Ghi kích thước theo trục toạ độ
  Dimordinate Dor Kích thước đến gốc toạ độ
  Dimradius Dra Ghi kích thước bán kính
  Dimstyle Dst Kiểu kích thước
  Distance Di Tính khoảng cách
  Divide Div Chia đoạn bằng nhau (số đoạn)
  Dtext Dt Viết dòng văn bản đơn
  Dview Dv Góc nhìn phối cảnh trong 3D
  Elevation Elev Thay đổi độ cao
  Ellipse El Vẽ Elíp, cung Elíp
  Erase E Xoá
  Explode X Phá vỡ đối tượng đa thành phần
  Export Exp Xuất file vẽ ra
  Extend Ex Kéo dài đến 1 đối tượng
  Extrude Ext Tạo chiều cao cho đối tượng
  Fillet F Vẽ cung tiếp tuyến với 2 đối tượng
  Grid F7, Ctrl+G Chế độ mạng lưới điểm (Grid)
  Grips Gr Ô kiểm đối tượng
  Group G, -G Nhóm đối tượng
   
  phhodu thích bài này.
 2. June

  June Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  1/8/12
  Bài viết:
  164
  Đã được thích:
  310
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Kỹ sư
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Hatch H, -H Tô vùng chọn
  Hatchedit He Hiệu chỉnh vùng tô
  Help ?, F1 Menu Help
  Hide Hi Chế độ ẩn (ẩn đối tượng khuất)
  Id Id Thông số bản vẽ
  Image
  Im, -Im Chèn ảnh
  InsertDdinsert I -I Chèn, hiệu chỉnh khối (Block)
  Intersect Giao các miền (Region)
  Layer
  La,-La Các hiệu chỉnh về lớp
  Layfrz
  Layfrz Làm đông lớp (Layer)
  Laylck
  Laylck Khoá lớp (Layer)
  Layoff
  Layoff Ẩn lớp (Layer)
  Layon
  Layon Hiện lớp (Layer)
  Laythw
  Laythw Làm tan lớp (Layer)
  Layulk
  Layulk Mở khóa lớp (Layer)
  Leader
  Le, Lead Dòng chú thích
  Lengthen
  Len Thay đổi độ dài
  Limits
  Limits Giới hạn bản vẽ
  Line
  L Vẽ đường thẳng
  Linetype
  Lt, -Lt Nét đường thẳng
  List
  Ls, Li Liết kê thông số đối tượng
  Lman
  Lman Quản lý layer
  Ltscale
  Lts Tỉ lệ các loại nét
  Matchprop
  Ma Gán tính chất 1 đối tượng đến 1 đối tượng
  Measure
  Me chia đoạn bằng nhau (độ dài)
  Menu
  Menu Thanh Menubar
  Minsert
  Minsert Chèn nhiều lần khối (Block)
  Mirror
  Mirror Lấy đối xứng
  Mline
  Ml Vẽ đường thẳng đôi
  Mocoro
  Mocoro Dời cóp và xoay
  Move
  M Dời
  Mslide
  Mslide Tạo slide (ảnh)
  Mspace
  Mspace Sang chế độ Model
  Mtext
  T, -T, Mt Viết khối văn bản
  Mview
  Mv Tạo khung nhìn động (floating vports)
  Mvsetup
  Mvsetup Thiết lập thông số bản vẽ
  New
  Ctrl+N Tạo bản vẽ mới
  Objects
  Os, -Os Các chế độ bản vẽ
  Offset
  O Vẽ đướng song song
  Open
  Ctrl+O Mở 1 bản vẽ
  Pan
  P, -P Kéo màn hình
  Pasteclip
  Ctrl+P Cắtg dán (--> Copy và Cut)
  Pedit
  Pe Hiệu chỉnh đường đa tuyến (Polyline)
  Pline
  Pl Vẽ đường đa tuyến
  Plot
  Ctrl+P In ấn
  Point
  Po Vẽ điểm
  Polygon
  Pol Vẽ đa giác
  Preview
  Pre Xem bản vẽ khi in
  Projectname
  Projectname Đặt tên khi vẽ theo nhóm
  Pspace
  Ps Chế độ Paper
  Purge
  Pu Dọn những thiết lập ko dùng dến
  Qleader
  Qleader Chú thích nhanh
  Qsave
  Ctrl+S Lưu nhanh bản vẽ
  Quit
  Exit Thoát chương trình
  Ray
  Ray Vẽ tia thẳng
  Rectang
  Rec Vẽ hình chữ nhật
  Redo
  Ctrl+Y Quay lại bước vừa phục hồi
  Redraw
  R Tự vẽ lại Bản vẽ
  Regen
  Re Tăng độ nét bản vẽ
  Region
  Reg Chuyển đối tượng sang dạng miền
   
 3. June

  June Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  1/8/12
  Bài viết:
  164
  Đã được thích:
  310
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Kỹ sư
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Rename và Ddrename
  Ren -Ren Thay đổi tên các đối tượng
  Render
  Rr Tạo một khung nhìn đối tượng 3D
  Revcloud
  Revcloud Vẽ hiệu ứngmây
  Rotate
  Ro Xoay đối tượng
  Save
  Ctrl+S Lưu bản vẽ
  Saveas
  Ctrl+Shift+S Lưu bản vẽ sang tên khác
  Scale
  Sc Thay đổi tỉ lệ đối tượng
  Script
  Scr Chạy các đoạn script
  Section
  Sec Giao các miền (Region)
  Select
  S ct Lựa chọn
  Shade
  Sha Tô khối (3D)
  Sketch
  Sketch Sang chế độ vẽ tay theo chuột
  Snap
  Sn Chế độ truy bắt điểm
  Solid So Vẽ các vật thể
  Spline
  Spl Vẽ đườn đa tuyến cong
  Splinedit
  Spe Hiệu chỉnh đường cong đa tuyến (Spline)
  Status
  Status Hiện trạng bản vẽ
  Stretch
  S Kéo giãn đối tượng
  Style
  St Kiều văn bản
  Subtract
  Su Trừ bù các miền với nhau
  Text
  Text Văn bản
  Thickness
  Th Tạo độ dày
  Time
  Time Thông số về thời gian bản vẽ
  Tilemode
  Tm, Ti Thay đổi các giá trị giữa chế độ Model và Paper
  Trim
  Tr Xén theo đường
  Undo
  U, Ctrl+Z Phục hồi bước vừa vẽ
  UCS
  Ucs Hệ toạ độ
  UCSicon
  Ucsicon Biểu tượng hệ toạ dộ
  Union
  Uni Hợp các miền (Region)
  Units và Ddunits
  Un -Un Chỉnh sửa đơn vị bản vẽ
  Update
  Update Cập nhật bản vẽ
  View và Ddview
  V -V Chọn mặt phẳng chiếu
  Vplayer
  Vplayer Điều khiển hiển thị lớp (layer) trên các cổng nhìn (vports)
  Vpoint
  -Vp Chọn điểm nhìn
  Vports
  Vports Tạo khung nhìn tĩnh (tiled vports)
  Vslide
  Vslide Chạy các slide (ảnh)
  Wblock
  W Lưu khối (block ) ra file
  Xattach
  Xa Thêm vào bản vẽ tham khảo ngoài
  Xbind và -Xbind
  Xb -Xb Buộc bản vẽ tham khảo ngoài
  Xclip
  Xc Khoanh vùng tham khảo ngoài
  Xline
  Xl Vẽ đương thẳng (gióng)
  Xref và Ref
  Xr -Xr Tham khảo ngoài
  Zoom
  Z Thu phóng bản vẽ
   
  entiwind thích bài này.
 4. dangquoc90

  dangquoc90 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  15/5/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  rất hay và bổ ích
   
 5. entiwind

  entiwind Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  11/3/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn bạn nha!!
   

Chia sẻ trang này