Cần giúp Cần giúp làm bộ nguồn đầu vào 220VAC, 400Hz đầu ra 200VDC, 0.6A

THAOCHI

Học sinh phổ thông
#1
Cần giúp làm bộ nguồn đầu vào 220VAC, 400Hz đầu ra 200VDC, 0.6A.
E mới vào nghề có gì xin mọi người góp ý cho e !
 

Quảng cáo Google