Xuất bản vẽ trong Inventor - Drawing

Mrti

Sinh viên cao đẳng
#1
Mrti upload một tài nguyên mớii:

Xuất bản vẽ trong Inventor - Drawing (version 2014-05-23) - Xuất bản vẻ là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế .

Nhiệm vụ của quá trình thiết kế là tạo ra được bản vẽ phục vụ cho quá trình sản xuất. Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế 3D, để chuyển chúng sang bản vẽ 2D ta sử dụng môi trường DRAWING. Xem đính kèm 32629
Tạo khung bản vẽ:
Xem đính kèm 32630
Lệnh tạo hình chiếu chính. Xem đính kèm 32632
Lệnh tạo các hình cắt. Xem đính kèm 32634 Xem đính kèm 32635
Tạo hình chiếu khung cơ sở. Xem đính kèm 32633
Đọc thêm...
 

Quảng cáo Google