Kỹ thuật điều khiển

Lý thuyết điều khiển tự động

Thảo luận, thuật toán, mô phỏng trong điều khiển tự động
Chủ đề
73
Bài viết
275
Chủ đề
73
Bài viết
275

Điều khiển số ứng dụng Computer

Matlab, Labview, LabwindowCVI, MeasurementStudio, etc...
Chủ đề
354
Bài viết
1,702
Chủ đề
354
Bài viết
1,702

Cảm biến - Cơ cấu chấp hành

Trao đổi, thảo luận về cảm biến, sensor
Chủ đề
142
Bài viết
1,006
Chủ đề
142
Bài viết
1,006