Layout 9.2

Hướng dẫn học Orcad 9.2 do nhóm
Pay It Forward
Câu lạc bộ Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Điện - Điện tử - Bách Khoa TP. HCM thực hiện.
Cảm ơn các bạn đã thực hiện những video quý báu này.