blutooth,arduino & anroid

blutooth,arduino & anroid
Thương Trần thích bài này.
  1. datvi
    bạn ơi cho mình hỏi, nếu muốn làm một chiếc xe điều khiển bằng blutooth thì ngoài các phím qua, lại, lên xuống mình có thể lập trình thêm các nút nhấn khác được không?
    22/5/15