VN mình có nơi nào SX cái này không nhỉ.

VN mình có nơi nào SX cái này không nhỉ.
NgọcThế, love_lminh đức thích bài này.
  1. Levanhuy2210
    làm gì có bạn
    23/11/15
  2. ChipKool
    Làm led nixie tube
    23/4/15