Phần mềm Thư viện Altium 1.0

Bộ thư viện có gần như đầy đủ các loại linh kiện từ chân cắm đến dán

 1. caotan1422
  Bộ thư viện gồm có:
  - Capacitores
  - Conectores
  - Diodes
  - Display de 7 segmentos
  - LCDs
  - Leds
  - PICs
  - Resistores
  - Transistores
  - intrucstion
  - 8051

Recent Reviews

 1. Anonymous
  Anonymous
  5/5,
  Version: 1.0
  tốt