Phần mềm Alitum mới nhất, có cập nhật 17.1.6

Phần mềm thiết kế mạch điện tử thông dụng và tiện ích nhất hiện nay

 1. Altium Designer 17.1.6

  Namevn
  14998572342ad10kz.
  Phiên bản: 17.1.6 Build 538
  Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga và khác
  Điều trị: hoàn thành
  Loại thuốc: thay thế file bản quyền file

  Yêu cầu hệ thống:

  • Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 hoặc tương đương
  • 8 GB RAM
  • Dung lượng đĩa cứng 10 GB (Cài đặt + Tập tin Người dùng)
  • [FONT=Times New...[/LIST]