Phần mềm Proteus mới nhất 8.6 SP2

Proteus là phần mềm chuyên dụng dùng để mô phỏng mạch điện tử vô cùng nổi tiếng của Lancenter Elect

 1. Namevn
  1. Proteus VSM for ARM® Cortex™-M3

  Trong thư viện của bản 8.6 có tích hợp thêm cho chúng ta một số chíp của dòng ARM cụ thể là STM32F103. Cái này hỗ trợ rất tốt cho ARM.


  2.

  2. Curved Routing
  3.
  Đây là một tính năng đi dây mới của Proteus rất hay nếu bạn nào dùng Altium chắc cũng sẽ biết. Nó cho phép chúng ta đi dây ở dạng các đường cong rất linh loạt. Và nó cũng nhiều option để chúng ta có thể setup:
  6.
  1.

  3. Layer Stackup & Smart Vias

  Với tính năng này theo mình hiểu thì là trong khi ta đi dây mạch in, những cái nào thuộc cùng 1 layer thì nó sẽ được hiện hết lên và ta chỉ đi dây được ở layer đó còn layer khác thì bị ẩn đi. Giúp ta k bị chồng chéo dây khi layout mạch. Ngoài ra tự phần mềm tự động thêm những đoạn via khi ta chuyển đường mạch từ lớp này sang lớp kia.
  7.