Resources from Tran luong

 1. Tran luong
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  9
  Updated:
  11/5/16
 2. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án STM8S003F3P6 giao tiếp module nRF24L01 2014-08-28

  STM8S003F3P6 giao tiếp module nRF24L01
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  10
  Updated:
  28/8/14
 3. Tran luong

  Đồ án 89X52 Giao tiếp DS18B20 Hiển thị LCD16x2 có cảnh báo nhiệt độ. 2014-05-29

  89X52 Giao tiếp DS18B20 Hiển thị LCD16x2 có cảnh báo nhiệt độ.
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  196
  Updated:
  29/5/14
 4. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án MSP430G2553 giao tiếp module nRF24L01 của Nordic 16.5.2014

  MSP430G2553 giao tiếp module nRF24L01 của Nordic
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  19
  Updated:
  16/5/14
 5. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án 89s52 ĐIỀU KHIỂN 4 THIẾT BỊ BẰNG SÓNG RF CHẤT LƯỢNG CAO 4.5.14

  89s52 ĐIỀU KHIỂN 4 THIẾT BỊ BẰNG SÓNG RF CHẤT LƯỢNG CAO
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  29
  Updated:
  2/5/14
 6. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án MSP430G2553 GIAO TIẾP BQ32000 HIỂN THỊ LCD 16x2 3.5.14

  MSP430G2553 GIAO TIẾP BQ32000 HIỂN THỊ LCD 16x2
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  12
  Updated:
  2/5/14
 7. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án Hệ thống thu phát RF sử dụng module nRF24L01 của Nordic tần số 2.4 Ghz 2.5.14

  Hệ thống thu phát RF sử dụng module nRF24L01 của Nordic tần số 2.4 Ghz
  4/5, 1 bình chọn
  Lượt Download:
  24
  Updated:
  2/5/14
 8. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án MSPG2553-Led Matrix 8x8 A1015 1.5.14

  MSPG2553-Led Matrix 8x8 A1015
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  7
  Updated:
  2/5/14
 9. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án Mã hóa - Giải mã RF dùng 89 1.14

  Mã hóa - Giải mã RF dùng 89
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  4
  Updated:
  1/5/14
 10. Tran luong
  5,500 xu Purchase

  Đồ án VĐK 89S52 giao tiếp máy tính qua chuẩn RS232 3.14

  VĐK 89S52 giao tiếp máy tính qua chuẩn RS232
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  8
  Updated:
  1/5/14