Project Điện tử

Những chia sẻ liên quan đến Vi điều khiển như PIC, 8051, AVR, ARM ....

Xem tất cả Chia sẻ đáng chú ý

 1. PIC đọc thẻ từ RFID

  PIC 16F877A giao đọc thẻ từ
 2. Đồ án Điều khiển xe từ xa dùng android

  điều khiển tới. lùi, quay phải, quay trái bằng phần mềm android trên smartphone
 1. Chia sẻ được hiện thị từ tất cả các chuyên mục
 2. quoclaptk

  STM8S & DS1307 Matrix display V2.0

  Sử dụng VĐK STM8S105C6T6 & DS1307
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  1/4/18
 3. tuananh123

  RGB LED PWM điều khiển 2017-04-26

  RGB LED PWM điều khiển
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  74
  Updated:
  27/4/17
 4. tuananh123

  khóa kết hợp vi điều khiển pic16f628a 2017-04-26

  khóa kết hợp vi điều khiển pic16f628a
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  38
  Updated:
  27/4/17
 5. tuananh123

  KHÓA KẾT HỢP TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN 2017-04-26

  KHÓA KẾT HỢP TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  44
  Updated:
  27/4/17
 6. cuongvcs

  Bãi giử xe tự động - PLC Rockwell 1.0

  Chương trình bãi giử xe viết trên RSLogix500 và PLC SLC500
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  27/2/17
 7. cuongvcs

  Chương trình đèn giao thông sử dụng PLC Rockwell 1.0

  Chương trình đèn giao thông ở ngã tư viết trên PLC Rockwell SLC500
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  27/2/17
 8. tuananh123

  RGB đèn trên PIC12F629 _ 675 LED RGB

  RGB đèn trên PIC12F629 _ 675
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  48
  Updated:
  31/10/16
 9. Minh_Long

  MẠCH MỞ CHUÔNG TRƯỜNG HỌC 1

  MẠCH MỞ CHUÔNG TRƯỜNG HỌC
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  0
  Updated:
  31/10/16
 10. tuananh123

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20 2016-10-01

  Nhiệt kế với bốn cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  19
  Updated:
  8/10/16
 11. tuananh123

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20 2016-10-01

  Một nhiệt kế hai kênh đơn giản trên pic16f690 và cảm biến DS18B20
  0/5, 0 votes
  Lượt Download:
  13
  Updated:
  8/10/16