chống nhiễu

  1. leo987

    Chia sẻ Ứng dụng bộ chuyển đổi 4-20mA ra tín hiệu xung Seneca Z104

    Bộ chuyển đổi 4-20mA ra tín hiệu xung Seneca Z104 Các thiết bị cảm biến thường ra tín hiệu analog 4-20mA , tuy nhiên một số thiết bị điều khiển chỉ nhận được tín hiệu xung . Lúc này chúng ta phải dùng tới một bộ chuyển đổi 4-20mA ra tín hiệu xung để giao tiếp với bộ điều khiển . Thông số kỹ...