cơ điện tử

  1. M

    Tuyển nhân viên - Kỹ sư bảo trì thiết bị y tế tại Bệnh viện

    Hiện mình đang cần tuyển nhân viên bảo trì thiết bị y tế trong bệnh viện. Yêu cầu chung: Tốt nghiệp từ Trung cấp đến Đại Học chuyên ngành Điện - Điện tử hoặc Cơ Điện tử. Yêu cầu cơ bản: Phải hiểu rõ về linh kiện điện tử, một số thiết bị điện dân dụng thông thường, có thể phân tích và sửa chữa...
  2. D

    Cần thiết Chứng chỉ Cơ điện tử gì ?

    Sinh viên Cơ điện tử mới tốt nghiệp thì cần những loại chứng chỉ gì ? Cơ quan hợp pháp nào ở nước Việt Nam phụ trách cấp cho chứng chỉ đó ? Cảm ơn !