code pic 16f877a

  1. TENTEN98

    PIC 16F877A với DS1307 code asm hiển thị lên LCD

    Mọi người ơi, em mới biết sơ qua về asm nhưng lại đang làm bài tập về nó, em đọc được BÀI ĐĂNG của 1 thành viên trong nhóm về giao tiếp PIC. Mọi người cho em hỏi, em vẽ lại mạch như bài đăng rồi nhưng không biết phải xử lý code như nào. Ai hướng dẫn em với ạ. P/s: em copy toàn bộ code rồi gián...
  2. L

    code pic 16F877A chạy led 32x96

    có cao nhân nào giúp e vs. e làm đồ án quang báo led bảng 16x32 mak ghép lại tổng cộng là 32x96. phần code e chịu thua có cao nhân nào biết giúp đỡ e vs e rất cảm ơn