fix lỗi proteus

  1. SVTDHNLU

    Hướng dẫn fix lỗi proteus 8.8 tự out sau vài phút chạy mô phỏng

    Để khắc phuc fix lỗi tự out khỏi proteus 8.8 sau vài phút chạy mô phỏng, các bạn không cần phải gỡ bỏ proteus 8.8 rồi cài lại. Để fix lỗi trên đơn giản chỉ cần xóa key proteus 8.8 cũ và cài lại key mới và update lại thư mục BIN, MODELS trong proteus 8.8. Bạn nào chưa cài proteus 8.8 download và...