fpga

  1. truongphamta

    xin tài liệu

    mọi người có ebook: FPGA Prototyping by VHDL Examples của Pong Chu cho e xin với ạ. Và tài liệu về VHDL cho e xin nốt ạ. e cả ơn mọi ngườinhiều. mail e: truongpham.hsht@gmail.com
  2. truongphamta

    Học VĐK hay FPGA ?

    Mọi người cho e hỏi là nên học VĐK trước FPGA hay học song song ạ?