i công nghệ

  1. icongnghe

    Hướng dẫn tải và cài đặt Autodesk Inventor Professional 2019 chi tiết

    Trong phiên bản này Inventor 2019 Professional đánh dấu bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực thiết kế cơ khí 3D chuyên nghiệp. Cải thiện sự tương tác giữa các ngành, các nhóm cùng làm việc hiệu quả hơn với việc kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, thư viện khác nhau. Lệnh lỗ Nhận quy trình làm việc...