lái fet

  1. S

    Hỏi về biến áp xung lái FET cách ly

    Mình đang chế một con cuộn Tesla, mạch nửa cầu H dùng fet IRFP250, 220V AC đầu vào. Sơ đồ mạch dựa trên mạch này: http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/sstc2schematicv10.jpg Lái 2 fet mình đưa xung vuông, tần số 200-300khz qua biến áp lái cách ly vào fet Mình muốn hỏi dùng biến áp của nguồn xung...