led

  1. N

    Chia sẻ Lập trình đồng hồ LED 7 đoạn dùng ESP8266 và DS1307 với trình Arduino IDE – cập nhật thời gian trực tuyến

    Ưu điểm Cập nhật thời gian thực từ Internet Loại bỏ các phím nhấn vật lý Linh kiện phần cứng LED 7 đoạn loại lớn sử dụng nguồn dương chung Module wifi ESP8266 nodeMCU Module đồng hồ thời gian thực DS1307 hoặc tương đương Pin CMOS dùng cho module đồng hồ IC 74HC595 + đế cho IC Mạch giảm áp DC...
  2. PQ Khánh

    Help!!! Mạch giải mã 74147, 10 sang BCD dùng 10 nút ấn và 4 LED 7 đoạn (Cathode).

    Mình dùng IC 4511 để giải mã, nhưng khi bấm nút ấn thì led hiển thị ra số vừa ấn, sau đó lại trở về 0. e k biết làm sao để chốt số hiển thị trên led 7seg cã, Mọi người ai ai biết giúp e với .