mechanical

  1. N

    TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ KHUÔN MẪU CƠ KHÍ

    <Giới thiệu Ứng viên, hưởng hoa hồng> THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ KHUÔN MẪU CƠ KHÍ Nhớ đang cần tuyển 1 Mold Design Manager (trưởng phòng thiết kế khuôn mẫu) ngành Cơ khí khuôn mẫu cho công ty nước ngoài Quy mô công ty: 300 - 500 nhân viên Báo cáo trực tiếp: Trưởng...