pid

  1. K

    Điều khiển tốc độ động cơ sử dụng thuật toán PID và PIC16F877A

    Xin chào các anh em trong forum, chẳng qua là kỳ này mình có nhận 1 đồ án và mình sẽ mô tả nó như sau: 1. Chủ đề: Sử dụng vi điều khiển để điều khiển tốc độ động cơ dùng thuật toán PID có đảo chiều động cơ, em dùng PIC16F877A. 2. Ý muốn em làm: - Đọc xung encoder vào chân ngắt ngoài RB0 - Định...