powersupply

  1. TrungUET

    Thiết kế nguồn 19v-5A từ nguồn acquy 24V

    Em là gà mờ mới vào, mong các bác trợ giúp Em cần thiết kế mạch chuyển nguồn 24V về 19V-5A, cấp cho jetson tx2 Cảm ơn các bác