robot lau kinh

  1. XuanPD

    Thiết kế robot leo tường

    Mình vừa thiết kế robot leo tường làm di chuyển bằng bánh đai. Mạch điều khiển sử dụng arduino, cần điều khiển ps2. Các bạn quan tâm thì xem qua video demo sau: Nếu có nhiều người quan tâm đến đề tài này mình sẽ chia sẽ toàn bộ để cùng nhau phát triển đề tài này thêm nữa. Các bạn download file...