rom arirang 32d1000

  1. M

    Cần giúp Xin Rom TV Arirang 32D1000 .

    tình hình em có tv arirang 32D1000 nhưng chết rom tìm mãi không có anh em có xác làm ơn bakup lên cho em cứu cái panel còn ngon lành chứ tiếc qá