solid works

  1. seo1122

    Cần giúp giúp mình phần sheet metal với

    có ai biết cách khai triển tôn tấm thành bề mặt hình cầu được không ạ
  2. T

    Cần giúp lỗi solidworks

    Có lỗi này nhờ các bạn giúp với Khi tôi chọn Features và chọn phần Extruded cut thì nó hiển thị:This operation requires a fully defined sketch Tôi dùng bản 2010