tàu lặn

  1. T

    Tin tức Cơ hội thi tàu lặn tự động dưới nước ở Mỹ

    Chào các bạn mê điện tử điện cơ, Gần chỗ tôi sống và làm việc ở Mỹ, thành phố San Diego, bang California, là nơi thi quốc tế về tàu lặn tự động robosub. Cuộc thi diễn ra trong vòng một tuần khoảng tháng 8, và hiện cuộc thi đang diễn ra. Tôi thường ghé thăm, xem và trò chuyện với đội tham dự...