thước đo đường kính panme

  1. S

    Chia sẻ Làm thế nào để đo vật thể bằng thước đo đường kính panme và thước kẹp?

    1. Cấu tạo và cách đo thước đo đường kính panme Trong thước đo đường kính panme có một đinh ốc vi cấp T có bước ren = 0,5 mm được xoay dễ dàng trong một êcu cố định E. Vành ngoài êcu có 1 đường thẳng ngang nằm dọc theo thân êcu gọi là vạch chuẩn, 1 thước thẳng song song với trục của êcu nằm...