vi điều khiển

  1. L

    Dòng tối đa cho kit stm32f103c8t6 mini

    Chào các anh. Em đang làm 1 cái mạch buck, điều khiển bằng kit stm32f103c8t6. Em muốn hỏi là cái kit này chịu được dòng từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Em cấp nguồn từ 1 cái adapter 15V 2A qua 7805 để cấp cho kit, làm sao tính được dòng vào chân 5V của kit? Và làm sao...