STM8S003F3P6 Giao tiếp LCD 16x2 chế độ 4 bit Designed by Lượng Trần 0989.285.187

Thảo luận trong 'STM8'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. Tran luong

  Tran luong Trần Đình Lượng, Đt: 0989285187-HCM

  Tham gia ngày:
  11/10/12
  Bài viết:
  483
  Đã được thích:
  371
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Electronic Engineer
  Nơi ở:
  AA14A, Thất Sơn, Khu Bắc Hải, Quận 10, TPHCM
  STM8S003F3P6 Giao tiếp LCD 16x2 chế độ 4 bit Designed by Lượng Trần 0989.285.187

  - Mạch sử dụng chip STM8S003F3P6 dạng 20 chân dán.
  [​IMG]
  - Mạch nạp mình mua ở bên này:
  ST-Link-V2 Mini (Mạch nạp STM8 và STM32 ) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GPS, GPRS, RF,  8051, PIC, AVR, ARM, EPROM, Flash
  [​IMG]
  - Video demo:  - Cuối cùng là Code demo: Chúc các bạn thành công!
  Mã:
  #include "stm8s.h"
  #include <string.h>
  #include <iostm8s003f3.h>
  #include <intrinsics.h>
  #include <stm8s_it.h>
  #define LED PD_ODR_ODR4
  #define LCD_RS PB_ODR_ODR5
  #define LCD_EN PB_ODR_ODR4
  #define LCD_D4  PC_ODR_ODR4
  #define LCD_D5  PC_ODR_ODR5
  #define LCD_D6  PC_ODR_ODR6
  #define LCD_D7  PC_ODR_ODR7
  #define Line_1 0x80
  #define Line_2 0xC0   /////// lcd
  #define Clear_LCD 0x01
  void delay_us(unsigned int time)
  {
    unsigned int i;
    for(i=0;i<time;i++)
    {
     ;// khong lam gi ca
    }
  }
  void delay_ms(unsigned time)
  {
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<125;j++)
    {
     ;// khong lam gi ca
    }
  }
  void LCD_Enable(void)
  {
   LCD_EN = 1;
  delay_us(3);
   LCD_EN=0;
   delay_us(50);
  }
  void LCD_Send4Bit( unsigned char Data )
  {
  LCD_D4= Data & 0x01;
  LCD_D5= (Data>>1)&1;
  LCD_D6= (Data>>2)&1; // gui data 4 bit
  LCD_D7= (Data>>3)&1;
  }
  void LCD_SendCommand (unsigned char command )
  {
  LCD_Send4Bit ( command >>4 );/* Gui 4 bit cao */
  LCD_Enable () ;                   // gui data 8 bit
  LCD_Send4Bit ( command ); /* Gui 4 bit thap*/
  LCD_Enable () ;
  }
  void LCD_Init ( void )
  {
  LCD_Send4Bit(0x00);
  delay_ms(10);
  LCD_RS=0;
  LCD_Send4Bit(0x03);
  LCD_Enable();
  delay_ms(5);             // khai bao LCD che do 4bit 5x7
  LCD_Enable();
  delay_us(100);
  LCD_Enable();
  LCD_Send4Bit(0x02);
  LCD_Enable();
  LCD_SendCommand( 0x28 );   // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
  LCD_SendCommand( 0x0c);   // cho phep hien thi man hinh
  LCD_SendCommand( 0x06 );   // tang ID, khong dich khung hinh
  LCD_SendCommand( Clear_LCD ); // xoa toan bo khung hinh
  }
  //////////////////////
  void LCD_Gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)// x:vi tri con tro( 0-->15), y : vi tri dong ( 0: dong 1,1 dong 2)
  {
   unsigned char address;
   if(!y)
   address = (Line_1+x);
   else address = (Line_2+x);   // xac dinh vi tri con tro
   delay_us(300);
   LCD_SendCommand(address);
   delay_us(50);
  }
  void LCD_Clear()
  {
   LCD_SendCommand( Clear_LCD ); // xoa LCD
   delay_us(10);
  }
  void LCD_PutChar ( unsigned char Data ) // LCD_Putchar('x')
  {
  LCD_RS=1;
  LCD_SendCommand( Data ); // xuat data 8 bit 1 ki tu
  LCD_RS=0 ;
  }
  void LCD_Puts (char *s)// LCD_Puts("xxx")
  {
    while (*s)
    {
     LCD_PutChar(*s); // xuat chuoi data "xxx"
     s++;
    }
  }
  void LCD_Putn(unsigned char c)
  {
   LCD_EN = 1;// Cho fep muc cao
   LCD_RS=1;// Ghi du lieu        // xuat so xxx+48
   LCD_PutChar(c);// Gia tri C
   LCD_EN = 0;// Xung cao xuong thap
   delay_ms(10);// Cho 
  }
  //////////////////////////////////////////
  void InitClock(void)
  {
   /*
    CLK_ICKR_HSIEN = 1;
    while(!CLK_ICKR_HSIRDY);
    CLK_CKDIVR = 0x00;
   */
    CLK_DeInit();
    CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);   //f_Master = HSI/1 = 16MHz
    CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV16);      //f_CPU = f_Master/1 = 16MHz
    while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY)!=SET);   //wait until HSI ready
  }
  //////////////////////////////////////////
  void InitGPIO(void)
  {
   PB_DDR = 0xFF;
   PB_CR1 = 0xFF;
   PC_DDR = 0xFF;
   PC_CR1 = 0xFF;
   PD_DDR = 0xFF;
   PD_CR1 = 0xFF;
  }
  //////////////////////////////////////////
  void InitTimer4(void)
  {
   TIM4_CR1_ARPE = 1;
   TIM4_IER_UIE = 1;
   TIM4_PSCR   = 0x07;
   TIM4_ARR   = 250;
     TIM4_CR1_CEN = 1;
   __enable_interrupt();
  }
  //////////////////////////////////////////
  uint16_t k = 0;
  int ngay=0, gio=0, phut=0, giay=0;
   void main(void)
   {
    InitClock();
    InitGPIO();
  
    LCD_Init();
    LCD_Clear();
    LED=1;
    delay_ms(500);
    LED=0;
    delay_ms(500);
    LCD_Gotoxy(0,0);
    LCD_Puts("HI STM8S003F3P6!");
    LCD_Gotoxy(0,1);
    LCD_Puts("MY NAME IS LUONG");
    delay_ms(2000);
   LCD_Gotoxy(0,0);
    LCD_Puts("I AM VERY FUNNY!");
    LCD_Gotoxy(0,1);
    LCD_Puts("WHEN YOU'RE MINE");
    delay_ms(2000);
  
    InitTimer4();
  
   while(1)
   {
  
    LCD_Gotoxy(0,0);
    LCD_Puts(" Time Hien Tai: ");
    LCD_Gotoxy(0,1);
    LCD_Puts("  ");
    LCD_Gotoxy(4,1);
    LCD_PutChar(gio/10+48);
    LCD_PutChar(gio%10+48);
    LCD_PutChar(':');
    LCD_PutChar(phut/10+48);
    LCD_PutChar(phut%10+48);
    LCD_PutChar(':');
    LCD_PutChar(giay/10+48);
    LCD_PutChar(giay%10+48);
    LCD_Puts("    ");
   }
   }
  #pragma vector=TIM4_OVR_UIF_vector
  __interrupt void Timer4_ISR(void)
  {
   TIM4_SR_UIF = 0;
  
    k++;
    if(k==500)
    {
     GPIO_WriteReverse(GPIOD,GPIO_PIN_4);
       k=0;giay++;
       if(giay==60)
       {
       phut++;
       giay=0;
         if(phut==60)
         {
         gio++;
         phut=0;
       
          if(gio==24)
          {
          gio=0;
          ngay++;
          }
         }
       }
    }
  }
   
  NTT_GA69, Trần Tài, Hoang Quan6 others thích bài này.
 2. mast0904

  mast0904 Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  15/1/13
  Bài viết:
  304
  Đã được thích:
  202
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  làm vs con này khá hay và rẻ. mua sll có 5-6k/con, thích hợp cho các ứng dụng cần rẻ, ít IO. ADC con này cũng 10bit khá tiện, 5 kênh.
  Các bạn sv nên tiếp cận dần vs mấy dòng stm8, smt32 giá rất rẻ, module cực nhiều. chỉ có 1 nhược điểm là bọn này chỉ có dạng chân dán hơi khó cho việc hàn đối vs sv. mấy em pic, avr đắt hơn nhiều so với dòng này
  P/s: bạn nào ở HN mua mạch nạp trên pm mình 150k :D
   
 3. huunho

  huunho Thạc sỹ

  Tham gia ngày:
  16/1/14
  Bài viết:
  3,205
  Đã được thích:
  1,437
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  120k bán không bạn? mình sinh viên ít tiền lắm, STM8S003F3P6 bạn bán bao nhiêu? bạn ở đâu của hà nội?
   
  Tran luong thích bài này.
 4. mast0904

  mast0904 Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  15/1/13
  Bài viết:
  304
  Đã được thích:
  202
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  ko nhé bạn, 150k là đã quá rẻ cho mạch nạp vừa nạp đc cho stm8 vừa nạp đc cho các dòng stm32 rồi
  giá đó mình chỉ có thể cung cấp sll tầm > 5 mà thôi
   
 5. vietthai

  vietthai Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  14/11/13
  Bài viết:
  170
  Đã được thích:
  89
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  hinh như stm 8 của nouvo phai hk bác
   
 6. Tran luong

  Tran luong Trần Đình Lượng, Đt: 0989285187-HCM

  Tham gia ngày:
  11/10/12
  Bài viết:
  483
  Đã được thích:
  371
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Electronic Engineer
  Nơi ở:
  AA14A, Thất Sơn, Khu Bắc Hải, Quận 10, TPHCM
  stm8 là của hãng ST mà bạn... Hahaha
   
 7. Tran luong

  Tran luong Trần Đình Lượng, Đt: 0989285187-HCM

  Tham gia ngày:
  11/10/12
  Bài viết:
  483
  Đã được thích:
  371
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Electronic Engineer
  Nơi ở:
  AA14A, Thất Sơn, Khu Bắc Hải, Quận 10, TPHCM
  Ai cần mạch nạp này pm mình làm tay rồi send ra cho. Sll >10, 100k Sln<10, 130k
   
 8. huunho

  huunho Thạc sỹ

  Tham gia ngày:
  16/1/14
  Bài viết:
  3,205
  Đã được thích:
  1,437
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  STM8S003F3P6 con này bạn bán bao nhiêu?
   
 9. vietthai

  vietthai Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  14/11/13
  Bài viết:
  170
  Đã được thích:
  89
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  bác có tài liệu lập trình loại nầy hk cho mình xinh nhé
   
  Tran luong thích bài này.
 10. Tran luong

  Tran luong Trần Đình Lượng, Đt: 0989285187-HCM

  Tham gia ngày:
  11/10/12
  Bài viết:
  483
  Đã được thích:
  371
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Electronic Engineer
  Nơi ở:
  AA14A, Thất Sơn, Khu Bắc Hải, Quận 10, TPHCM
  Hiện minh đang nghiên cứu nó bạn ah. Tài liệu chưa có nhiều, hihi
   

Chia sẻ trang này