giúp bài tập matlab cơ bản

Thảo luận trong 'Matlab'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. kakaducsy

  kakaducsy Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  13/10/12
  Bài viết:
  150
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Em vừa đc giới thiệu về matlab nên chưa biết gì về cái này.Cô có giao bài tập như sau.Xin đc các anh chị giúp
  1.Viết chương trình kiểm tra xem a,b,c (được nhập từ bàn phím) có là ba cạnh 1 tam giác không.Nếu có xuất ra các góc,diện tích,bán kính đường tròn nội tiếp,ngoại tiếp
  2.cho f(x)=P(x)/Q(x),P(x) là đa thức bậc 2,Q(x) là đa thức bậc 1 nhập từ bàn phím.Viết chương trình tìm cực trị,tiệm cận,vẽ đồ thị với ghi chú đầy đủ điểm cực trịn và các đường tiệm cận
  thanks các anh chị nhiều:)
   
 2. sgesvn

  sgesvn Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  24/7/12
  Bài viết:
  2,235
  Đã được thích:
  3,086
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Giải các bài tập kiểu này bạn nên dùng GUI của MATLAB, giao diện trực quan, tạo thành một phần mềm tính toán chuyên nghiệp.
  1.PNG

  Tài liệu học GUI ở file đính kèm, khá đơn giản.
  Còn dưới đây là một số bài tập mẫu bạn có thể tham khảo: (Giải phương trình bậc 2 và sử dụng pop_up) mình không cài matlab nên không demo tương tự cho bạn được, tuy nhiên bài giải phương trình bậc 2 cũng là dạng bài tập bạn đang làm.
  comet.rar
  ptb2.rar
   

  Các file đính kèm:

  vienngyn, Nam_bkhnkakaducsy thích bài này.
 3. sgesvn

  sgesvn Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  24/7/12
  Bài viết:
  2,235
  Đã được thích:
  3,086
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nếu chỉ đơn giản viết bằng m_file thì dưới đây là các bài mẫu cho bạn:
  Bai tap 1: Nhap vao 3 so? kiem tra xem co tao thanh tam giac hay khong . neu co tinh dien tich va chu vi tam giac vào file>>new>>mfile
  Mã:
  a=input ('nhap vao do dai canh a : ');
  b=input ('nhap vao do dai canh b : ');
  c=input ('nhap vao do dai canh c : ');
  if (a>0)&(b>0)&(c>0)&(a+b>c)&(c+b>c)&(a+c>b)
  cv=a+b+c;
  disp ('chu vi tam giac la : ');
  cv
   
  p=cv/2;
  disp ('dien tich tam giac la : ');
  s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
  else
  disp ('3 so khong tao thanh tam giac ');
  end; 
  Bài tập 2 : Dùng hàm m-file để tính tổng bình phương của 2 số (x^2+^2)
  bước 1 : vào file>>new>>mfile
  Mã:
  function z=tbp(x,y)
  z=x*x+y*y;
  bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tbp)
  bước 3:vào file>>new>>mfile
  t1=input ('nhap vao gia tri t1 : ');
  t2=input ('nhap vao gia tri t2 : ');
  kq= tbp(t1,t2);
  disp ('tong binh phuong cua 2 so la ');
  kq
  bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt1)
  bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt1>>enter.
  
  Bài tập 3 :viết bằng hàm m-file :tính tổng , hiệu và tích của 2 số nhập vào từ bàn phím
  • tính tổng:
  bước 1 : vào file>>new>>mfile
  Mã:
  function f=tong(x,y);
  f=x+y;
  bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tong)
  bước 3:vào file>>new>>mfile
  a= input ('nhap vao so a : ');
  b= input ('nhap vao so b : ');
  disp ('tong cua 2 so la ');
  kq= tong(a,b)
  bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt2)
  bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt2>>enter.
  • tính hiệu và tích tương tự.
  bài tập 4: viet chuong trinh nhap vao2 so a,b. tim gia tri lon nhat
  bước 1 : vào file>>new>>mfile
  Mã:
  a=input ('nhap vao gia tri a : ');
  b=input ('nhap vao gia tri b : ');
  max=a;
  if max<b
  max=b;
  end;
  disp ('gia tri lon nhat la : ');
  max
  bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là bt4)
  bước 3:ra cưa sổ chính command window gõ bt4>>enter.
  bài tập 5: giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
  bước 1 : vào file>>new>>mfile
  %giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
  Mã:
  a=input ('nhap vao gia tri a: ');
  b=input ('nhap vao gia tri b: ');
  c=input ('nhap vao gia tri c: ');
  delta=b*b-(4*a*c);
  if delta<0
  disp ('phuong trinh vo nghiem ');
  elseif delta==0
  disp ('phuong trinh co nghiem kep');
  x=-b/(2*a)
  else
  disp ('phuong trinh co 2 nghiem phan biet ');
  x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
  x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)
  end; 
  bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là bt5)
  bước 3:ra cưa sổ chính command window gõ bt5>>enter.
  bài tập 6: nhap vao 2 so. tim UCLN,BCNN
  vào file>>new>>mfile
  Mã:
  a=input ('nhap vao so a : ');
  b=input ('nhap vao so b : ');
  m=a*b;
  while a~=b
  if a>b
  a=a-b;
  else
  b=b-a;
  end;
  end;
  disp ('uoc chung lon nhat la : ');
  a
  disp ('boi chung nho nhat la: ');
  bcnn=m/a
   
  
  bài tập 7:nhap vao gia tri n, kiem tra xem co phai so nguyen to hay khong
  vào file>>new>>mfile
  Mã:
  n=input('nhap vao gia tri n : ');
  dem=0;
  for i=1:n
  if rem (n,i)==0
  dem=dem+1;
  end;
  end;
  if dem==2
  disp ('so vua nhap la so nguyen to')
  else
  disp ('so vua nhap khong phai so nguyen to')
  end; 
  bài tập 8 :nhap vao 1 gia tri n, kiem tra xem gia tri do phai so hoan hao hay khong
  vào file>>new>>mfile
  Mã:
  n=input ('nhap vao gia tri n ');
  tonguoc=0;
  for i=1:n-1
  if rem(n,i)==0
  tonguoc=tonguoc+i;
  end;
  end;
  if tonguoc==n
  disp ('so vua nhap la so hoan hao');
  else
  disp ('so vua nhap khong phai so hoan hao')
  end;
  bài tập 9: tinh tong s=1+(1/2) + 1/3 +...+1/n
  vào file>>new>>mfile
  Mã:
  n=input ('nhap vao gia tri n ');
  s=0; i=1;
  while i<=n
  s=s+(1/i);
  i=i+1;
  end;
  disp ('tong cua day la ');
  s
  bài tập 10:tinh tong cac so chan va chia het cho 5 tu 1 den n
  vào file>>new>>mfile
  Mã:
  n=input ('nhap vao gia tri n: ');
  s=0;
  for i=1:n
  if rem (i,10)==0
  s=s+i;
  end;
  end;
  disp (' tong cac so chan va chia het cho 5 la :')
  s
  bài tập 11:tinh tong cua 2 phan so a/b+c/d
  vào file>>new>>mfile
  Mã:
  a=input ('nhap vao so a : ');
  b=input ('nhap vao so b : ');
  c=input ('nhap vao so c : ');
  d=input ('nhap vao so d : ');
  disp ('tong cua 2 phan so a/b+c/d la : ');
  tong=(a*d+b*c)/(b*d)
  bài tập 12: nhap vao 1 so n .voi dieu kien n<50
  Mã:
  n=input('nhap vao so n : ');
  while (n<0)|(n>50)
  disp ('n phai >0 va n<50 hay nhap lai gia tri n ');
  n=input('');
  end;
   

  Các file đính kèm:

  vienngyn, BuiBachTuanAnh(deleted member) thích bài này.
 4. sgesvn

  sgesvn Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  24/7/12
  Bài viết:
  2,235
  Đã được thích:
  3,086
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Thêm vài bài nữa đây: Về mảng 1 chiều
  • Nhap vao 1 day gom n phan tu
  Mã:
  n=input('nhap vao so phan tu cua day : ');
  for i=1:n
  a(i)=input ('a(i) ');
  end;
  disp ('day vua nhap la : ');
  a
  • In ra man hinh gia tri lon nhat cua day so
  Mã:
  max=a(1);
  for i=1:n
  if max<a(i)
  max=a(i);
  end;
  end;
  disp ('gia tri lon nhat cua day la')
  max
  • In ra man hinh gia tri nho nhat cua day so
  Mã:
  min=a(1);
  for i=1:n
  if min>a(i)
  min=a(i);
  end;
  end;
  disp ('gia tri nho nhat cua day la')
  min 
  • Tinh trung binh cong ca so duong trong day
  Mã:
  s=0;dem=0;
  for i=1:n
  if a(i)>0
  s=s+a(i);
  dem=dem+1;
  end;
  end;
  disp ('trung binh cong so duong trong day la : ')
  tbc=s/dem
  
  • Nhap vao 1 so x bat ky , kiem tra xem x co xuat hien trong day hay khong
  Mã:
  x=input ('nhap vao so x: ');
  d=0;
  for i=1:n
  if x==a(i)
  d=d+1;
  end;
  end;
  if d==0
  disp ('so vua nhap khong xuat hien trong day');
  else
  disp ('so vua nhap co trong day');
  end;
  
  • In ra man hinh tat cac cac so nguyen to trong day
  Mã:
  disp ('so nguyen to trong day: ')
  d1=0;
  for i=1:n
  d=0;
  for j=1:a(i)
  if rem(a(i),j)==0
  d=d+1;
  end;
  end;
  if d==2
  d1=d1+1;
  a(i)
  end;
  end;
  if d1==0
  disp ('trong day khong co so nguyen to')
  end;
   
  
  • Sap xep day theo chieu tang dan
  Mã:
  for i=1:n-1
  for j=i+1:n
  if a(i)>a(j)
  tg=a(i);
  a(i)=a(j);
  a(j)=tg;
  end;
  end;
  end;
  disp ('day sau sap xep tang la : ' )
  a
   
  
  • Sap xep day theo chieu giam dan

  Mã:
  for i=1:n-1
   
  for j=i+1:n
   
  if a(i)<a(j)
   
  tg=a(i);
   
  a(i)=a(j);
   
  a(j)=tg;
   
  end;
   
  end;
   
  end;
   
  disp ('day sau sap xep giam la : ' )
   
  a 
   
  vienngynquanghuy91tn thích bài này.
 5. sgesvn

  sgesvn Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  24/7/12
  Bài viết:
  2,235
  Đã được thích:
  3,086
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  MẢNG 2 CHIỀU
  • Nhap vao 1 ma tran co n x m
  Mã:
  clear all
  n=input('nhap vao so dong cho ma tran : ');
  m=input('nhap vao so cot cho ma tran : ');
  for i=1:n
  for j=1:m
  a(i,j)=input ('nhap vao phan tu cho ma tran: ');
  end;
  end;
  disp ('mang vua nhap la : ');
  a
  • In ra man hinh gia tri nho nhat trong ma tran
  Mã:
  min=a(1,1);
  for i=1:n
  for j=1:m
  if min>a(i,j)
  min=a(i,j);
  end;
  end;
  end;
  disp ('gia tri nho nhat trong ma tran la : ');
  min
  
  • In ra man hinh gia tri lon nhat trong ma tran
  Mã:
  max=a(1,1);
  for i=1:n
  for j=1:m
  if max<a(i,j)
  max=a(i,j);
  end;
  end;
  end;
  disp ('gia tri lon nhat trong ma tran la : ');
  max
  
  • Tinh trung binh cong cac so chan va chia het cho 3 (tuc la tinh trung binh cong cua cac so chia het cho 6)
  Mã:
  s=0;d=0;
  for i=1:n
  for j=1:m
  if rem(a(i,j),6)==0;
  s=s+a(i,j);
  d=d+1;
  end;
  end;
  end;
  if d==0
  disp ('trong ma tran khong co so chan va chia het cho 3 ');
  else
  disp ('trung binh cong cac so chan va chia het cho 3 la : ');
  tbc=s/d
  end;
  
  • Tinh tong cac so nguyen to trong ma tran
  Mã:
  s=0;
  for i=1:n
  for j=1:m
  d=0;
  for k=1:a(i,j)
  if rem (a(i,j),k)==0
  d=d+1;
  end;
  end;
  if d==2
  s=s+a(i,j);
  end;
  end;
  end;
  disp ('tong cac so nguyen to trong ma tran la: ');
  s
   
  
  • In ra man hinh cac so hoan hao trong ma tran
  Mã:
  disp ('so hoan hao trong ma tran : ')
  d1=0;for i=1:n
  for j=1:m
  s=0;
  for k=1:a(i,j)-1
  if rem(a(i,j),k)==0
  s=s+k;
  end;
  end;
  if a(i,j)==s
  d1=d1+1;
  a(i,j)
  end;
  end;
  end;
  if d1==0
  disp ('trong ma tran khong co so hoan hao')
  end;
  
  • Tinh tong cac so hoan hao trong ma tran
  Mã:
  d=0;
  for i=1:n
  for j=1:m
  s=0;
  for k=1:a(i,j)-1
  if rem(a(i,j),k)==0;
  s=s+k;
  end;
  end;
  if s==a(i,j)
  d=d+a(i,j);
  end;
  end;
  end;
  disp ('tong ca so hoan hao trong ma tran la : ')
  d
  • Nhap vao vec to he so cua dathuc va 1 gia tri x bat ky,tinh gia tri cua da
  thuc do tai x
  Mã:
  clear all
  n=input('nhap vao so gia tri cua vec to: ');
  for i=1:n
  a(i)=input ('nhap vao phan tu vec to: ');
  end;
  disp ('vec to vua nhap la: ')
  a
   
  x=input('nhap vao gia tri x bat ky : ');
  disp ('gia tri cua da thuc tai x la : ');
  polyval (a,x)
   
  mikaphuongkakaducsy thích bài này.
 6. kakaducsy

  kakaducsy Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  13/10/12
  Bài viết:
  150
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  cho em hỏi để nhập từ bàn phím ta làm thế nào.Vì em chỉ biết nhập luôn giá trị ngay trong luc viết chứ chưa biết cách nhập nhiều lần giống pascal đc
   
 7. sgesvn

  sgesvn Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  24/7/12
  Bài viết:
  2,235
  Đã được thích:
  3,086
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Bạn đọc kỹ tất cả các ví dụ đi, có hết rồi đấy. Mà xem file đính kèm là các bài tập đã làm, code mình đưa lên để dễ xem hơn thôi
   
 8. DT2K50

  DT2K50 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  21/10/12
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  14
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  BẠN DÙNG LÊNH fprintf NHÉ:
  VD: NHẬP DÃY SỐ CÓ N PHẦN TỬ CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU, SẼ NHƯ BẠN MONG MUỐN
  Mã:
  n=input('NHAP SO PHAN TU CUA DAY n = ');
  if n<=0
    disp('BẠN NHẬP SAI RỒI !!!');
  end
  if n>0
    for i=1:n
      fprinntf('a[%d] = ',i) ;
      a[i]=input(' ');
    end % end for
  end % end if
  HY VỌNG CÓ THỂ GIÚP ÍCH CHO BẠN LÀM CÁC BÀI TOÁN PHỨC TẠP HƠN, CS GÌ THẮC MẮC, CỨ COMMNET MỌI NGƯỜI SẼ GIÚP. THẾ NHÉ
   
  sgesvn thích bài này.
 9. kakaducsy

  kakaducsy Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  13/10/12
  Bài viết:
  150
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  ya em là giống pascal vậy anh.sau khi nhập và chạy chương trình thì nó tiếp tục bảo nhập như lần thứ nhất để chạy ví dụ 2 ấy
   
 10. DT2K50

  DT2K50 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  21/10/12
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  14
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  MÌNH CHƯA HIỂU LẮM, NẾU NHẬP NHƯ PASCAL THÌ CODE SAU ĐÂY LÀ GẦN NHƯ VẬY ( CODE TRÊN BỊ SAI 1 CHỖ, MÌNH CHƯA KIỂM TRA LẠI), NẾU CÓ GÌ BẠN CÓ THỂ MÔ TẢ RÕ HƠN KO.
  ĐÂY LÀ CODE ĐỂ XUẤT
  Mã:
  clear all;
  n=input('NHAP SO PHAN TU CUA DAY n = ');
  if n<=0
    disp('BẠN NHẬP SAI RỒI !!!');
  end
  if n>0
    for i=1:n
      fprintf ('a(%d) = ',i) ;
      a(i)=input(' ');
    end
  end
   
  
   
  vuongtsunami thích bài này.

Chia sẻ trang này