A4988 with labview

danhdu

Học sinh phổ thông
#1
cho em hỏi đã có ai lập trình con A4988 rồi chưa ạ. em đang gặp vấn đề về con này để lập trình đông cơ bước cho động cơ.thnks m.n
 

Quảng cáo Google