Anh em vô xem dùm mình với

DTPhương

Học sinh phổ thông
#1
Chuyện là em cài Lad voit để học truyền dữ liệu, nhưng cài xong nó bị vậy là sao mọi người. Ai biết chi mình với
P_20190408_102603.jpg
 

Concept

Kỹ sư
#2
Chuyện là em cài Lad voit để học truyền dữ liệu, nhưng cài xong nó bị vậy là sao mọi người. Ai biết chi mình với
Xem đính kèm 82355
Dịch lỗi sang tiếng Việt: " Chương trình không thể chạy được do kích thước font chữ hiện đang sử dụng không đúng. Chọn font chữ nhỏ hơn trong phần cài đặt windows "
 

Quảng cáo Google