Hướng dẫn Bài 2 - Lập trình led đơn cơ bản

hoàng cdt.

Học sinh trung cấp
#81
ôi lên hỏi mà quăng mấy cái hình lên nhờ giúp, làm nguwoif giúp phải căng mắt ra là nhìn mấy dòng lệnh này
 

thphuong1911

Học sinh phổ thông
#85
các bác có thể giải thích cho em vì sao với dòng lệnh này thì led sáng dần lên vậy ạ? Em không hiểu nó hoạt động thế nào?
void sang_dan_port_abcd()
{
PORTA=PORTB=PORTC=PORTD=PORTE=0x00;
e=0x00000001;
f=0x00000000;
for (i=0;i<32;i++)
{
f|=e;
PORTA=f;
PORTB=f>>=8;
PORTC=f>>=8;
PORTD=f>>=8;
delay_xms(1);
e=(e<<1)+1;
}
}
 

phankieu

Học sinh trung cấp
#87
dòng đầu hình như các port= 0 thì phải
gán e=1 và f=0, chạy từ 0 đến
ko biết đúng ko . mình còn gà lắm
 

thphuong1911

Học sinh phổ thông
#88
Mình có đoạn code này (bên dưới )
sau khi mình chạy thì nó báo lỗi là: bạn nào giải thích giùm mình với

Make: The target "D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.p1" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\bin\picc.exe" --pass1 "D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c" -q --chip=16F887 -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Error [269] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 36.16 inconsistent type
Error [285] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 37.1 no identifier in declaration
Error [314] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 37.1 ";" expected
Warning [374] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 41.6 missing basic type; int assumed
Error [984] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 41.6 type redeclared
Error [1098] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 41.6 conflicting declarations for variable "T0IF" (C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\include\pic16f887.h:301)
Warning [374] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 42.6 missing basic type; int assumed
Error [984] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 42.6 type redeclared
Error [1098] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 42.6 conflicting declarations for variable "TMR0" (C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\include\pic16f887.h:122)
Error [285] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 43.1 no identifier in declaration
Warning [374] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 43.1 missing basic type; int assumed
Error [314] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 43.1 ";" expected
Error [285] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 44.1 no identifier in declaration
Warning [374] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 44.1 missing basic type; int assumed
Error [314] D:\bai tap\PIC\VD1\interrupt1.c; 44.1 ";" expected

********** Build failed! **********


include <htc.h>
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & LVP_OFF & DEBUG_OFF & BOREN_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & FCMEN_OFF & IESO_OFF);
__CONFIG(BOR4V_BOR21V);

#define _XTAL_FREQ 4000000 //khai bao tan so thach anh su dung

void main()
{
// Cau hinh ngo ra la digital
ANSEL = 0;
ANSEL = 0;
// PORTE1 la ngo ra
TRISE1 = 0;

T0CS = 0; // Dem xung noi
PSA = 0; // Chon bo chia cho Timer0
// Chon ti le cho bo chia truoc (1/256)
PS2 = 1;
PS1 = 1;
PS0 = 1;

GIE = 1; // Cho phep ngat bien toan cuc
T0IF = 0; // Xoa co ngat
T0IE = 1; // Cho phep ngat Timer0

TMR0 = 0;
while(1);
}
void interrupt int()
{
if (T0IE && T0IF)
{
RE1 ^= 1;
T0IF = 0;
TMR0 = 0;
}
}
 

Bang1001

Học sinh phổ thông
#89
cho mình hỏi sao dịch ra toàn báo lỗi...
Copyright (C) 2010 Microchip Technology Inc.
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "IESO_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "FCMEN_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "CPD_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "CP_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "BOREN_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "DEBUG_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "LVP_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "MCLRE_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "PWRTE_ON"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "WDTE_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "FOSC_XT"
Error [800] thuchanh.as; 49. undefined symbol "BOR4V_BOR21V"
làm thế nào cũng không build được.. haiza.. trừ khi xóa đi, mà nếu xóa đi thì không thể nạp vào chịp được..khó quá phải xin ý kiến của cao nhân thôi. Bác nào cứu em với!
 

hieulv105

Sinh viên đại học
#90
cho mình hỏi sao dịch ra toàn báo lỗi...
Copyright (C) 2010 Microchip Technology Inc.
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "IESO_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "FCMEN_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "CPD_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "CP_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "BOREN_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "DEBUG_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "LVP_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "MCLRE_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "PWRTE_ON"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "WDTE_OFF"
Error [800] thuchanh.as; 45. undefined symbol "FOSC_XT"
Error [800] thuchanh.as; 49. undefined symbol "BOR4V_BOR21V"
làm thế nào cũng không build được.. haiza.. trừ khi xóa đi, mà nếu xóa đi thì không thể nạp vào chịp được..khó quá phải xin ý kiến của cao nhân thôi. Bác nào cứu em với!
Bạn sửa được lỗi này chưa. Mình cũng bị như thế này, có chương trình thì chạy được có chương trình thì mắc lỗi này mặc dù chả thấy sai chổ nào. Có ai biết lỗi này không ?
 

Quảng cáo Google