Tin tức BÀI TẬP MATLAB xin chào các bạn, các bạn giúp mình bài này với mới tập tò nên chưa rành

Hân Đạt

Học sinh phổ thông
#1
viết chương trình GUI matlab khởi tạo bộ N số ngẫu nhiên trong khoảng [a,b] theo phân bố đều và phân bố chuẩn, yêu cầu
  • các giá trị a,b được nhập từ edit text, điều kiện a<b.
  • giá trị N do người dùng nhập vào
  • cho phép lựa chọn tạo bộ số ngẫu nhiên theo phân bố đều hoặc phân bố chuẩn.
  • nhấn nút "vẽ" sẽ hiển thị histogram phân bố của bộ số ngẫu nhiên này (vẽ histogram 100bin)
  • nhẫn nút "xuất" chương trình sẽ xuất bộ file ra với định dạng: 10 số ngẫu nhiên trên cùng 1 dòng (xuất tên file với mặc định là "out.txt" trong cùng 1 thư mục.
 

Quảng cáo Google